ยางมะตอยสำเร็จรูป (วิว มิกซ์)

Asphalt 002

างมะตอยสำเร็จรูป (วิว มิกซ์) เป็นยางมะตอยที่ผสมสำเร็จรูป ผลิตด้วยน้ำยางสูตรพิเศษ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานซ่อมแซมบนพื้นผิวได้ทันที สะดวกสำหรับการใช้งานและช่วยในการประหยัดเวลา

11

12

1. สภาพพื้นผิวถนน (หลุม) ก่อนทำการซ่อมแซม

 คุณสมบัติ

* ยางมะตอยสำเร็จรูป (วิว มิกซ์) สามารถนำไปใช้กับงานได้ในทันที สะดวก ใช้ง่าย แน่นหนาทนทาน

* ยางมะตอยสำเร็จรูป (วิว มิกซ์) ใช้ง่ายสามารถแข็งตัวเมื่อถูกอากาศและการถูกบดอัดด้วยเครื่องมืออย่างง่ายๆ เช่น จอบ พลั่ว ไม้ เครื่องตบ รถบด โดยไม่ต้องใช้ความร้อน

* ยางมะตอยสำเร็จรูป (วิวมิกซ์) สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล สะดวกในการจัดเก็บ เพราะใช้บรรจุด้วยถุงพลาสติกอย่างหนาถึง 2 ชั้น เพื่อป้องกันอากาศเข้าภายในถุงยางมะตอย

13   14

2. ทำความสะอาดพื้นที่เป็นหลุม โดยการกวาดฝุ่นและวัสดุตกค้าง  แล้วนำยางมะตอยผสมเสร็จ (วิว มิกซ์) เทลงในบริเวณพื้นผิวที่ต้องการจะซ่อมแซม

วิธีการใช้งาน

* ทำความสะอาดพื้นถนน หรือพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่ต้องการจะซ่อมแซม โดยการกวาดฝุ่นและวัสดุตกค้าง รวมทั้งน้ำ และน้ำมันในพื้นที่บริเวณนั้นออกให้หมด

* นำยางมะตอยผสมเสร็จ (วิว มิกซ์) เทลงในบริเวณพื้นผิวที่ต้องการจะซ่อมแซม

* ทำการบดอัดอย่างง่ายๆ ด้วยจอบหรือพลั่ว ให้พื้นที่ใหม่แน่น และให้ได้ตรงตามระดับที่ต้องการ

15 16

3. ทำการบดอัดอย่างง่ายๆ ด้วยจอบหรือพลั่ว ให้พื้นที่ใหม่แน่น และให้ได้ตรงตามระดับที่ต้องการ

 วิธีการเก็บรักษาและข้อระวัง

วิธีในการเก็บรักษา ควรเก็บในที่ร่ม หากใช้ไม่หมด ก็ทำการผูกปากถุงให้แน่น หากเปื้อนผิวหนัง ให้ทำความสะอาดโดยการใช้น้ำมันก๊าดเช็ดออกและล้างออกด้วยน้ำสบู่อีกครั้ง

ขนาดบรรจุ

* ยางมะตอยสำเร็จรูป (วิว มิกซ์) 1 ถุง มีน้ำหนักสุทธิ

20 กิโลกรัม ใช้ได้กับพื้นที่ขนาด 1.5 ตร.ม.  – 2 ตร.ม.

18 17

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

คุณประเวช  พรายยงค์  โทร.  086-0470612,082-2921062

บริการจัดส่งทั่วประเทศ ราคาเป็นกันเอง

zp8497586rq